פלאפל 2015: "פעלולי פלאפל"

תחרות הפלאפל היא תחרות ישראלית הנערכת מידי שנה בחודש דצמבר, בחופשת החנוכה. תחרות זו היא מטעם קבוצת הבוגרים של FIRST, קבוצת MOST. מטרות התחרות הן, בין היתר, לאמן ולהכין את הקבוצות לקראת העונה ולהעלות את רמת הקבוצות בארץ. האתגר בתחרות זו כלל איסוף וקליעה של כדורים למטרות גבוהות, נמוכות וניידות.

סרטון הסבר על האתגר "פעלולי פלאפל":

תמונה מהתחרות: