הספונסרים

הקבוצה לא הייתה יכולה להתקיים לולא הנדיבות של גופים שמכירים בחשיבות הפעילות ומסייעים לנו בתמיכה כספית ותרומה של ציוד חשוב,

תודה!

עופר פלאפל

עופר פלאפל

משאיות

משאיות

מכשירי תנועה

מכשירי תנועה

עיריית מודיעין

עיריית מודיעין

בטשון

בטשון

Solidworks

Solidworks

סולור מכירות מרוכזות בע''מ

סולור מכירות מרוכזות בע''מ

TECH SOLUTIONS

TECH SOLUTIONS

פלד בע''מ

פלד בע''מ

בנק מסד

בנק מסד

שגל פתרונות שיווקים בע''מ

שגל פתרונות שיווקים בע''מ

GIV SOLUTIONS

GIV SOLUTIONS